ورود یا ثبت نام

لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید دریافت کد تایید

درباره مجموعه وام نیاز

هدف اصلی مجموعه وام نیاز رفع نیاز مالی مردم شریف ایران می باشد

وام نیاز مرجع نیازمندیهای مالی کشور...

وام نیاز یک سامانه اینترنتی در جهت تسهیل و کمک به افراد دریافتن و جذب سرمایه ؛وام و ملزمات مرتبط از جمله ضامن و سرمایه گذار میباشد.در این راستا وام نیاز تنها زمینه را برای افراد فراهم میکند تا از این طریق بتوانند وام و تسهیلات و سرمایه لازم در جهت تامین نیاز مالی خود را فراهم آوردند و تنها به عنوان یک سامانه بدون هیچ گونه واسطه گری و یا منفعتی این فضا را برای افراد جامعه فراهم آورده تا از این طریق بتواند فضای تعامل را بین وام گیرنده و فروشنده یا سرمایه گذارمرتفع نماید.

وام نیاز در یک معرفی کوتاه فقط یک سایت و اپلیکیشن میباشد که با کمک به افراد در یافتن وام و تسهیلات بانکی ؛ضامن و سرمایه گذار سعی میکند تعامل بین آنها را تسهیل نماید و هیچ گونه ارایه دهنده وام یا سرمایه ای نمیباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وام نیاز بهتر است با مضامین مرتبط با سایت از قبیل سرمایه گذار( فرد یا موسسه ای که مبلغی را با شرایطی ارائه میدهد)، ، گیرنده وام یا سرمایه( شخص یا موسسه ای که تسهیلات و وام مورد نیاز را دریافت میکند) و نهایتا با ضامن( شخص یا موسسه ای که ضمانت فرد یا موسسه ی دیگری را قبول مینماید) آشنایی یابید.